Αρχαϊκά, Μανώλης Μπίτζος

Η περίοδος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας από περίπου το 750 π.χ. έως το 479 π.χ. ονομάζεται αρχαϊκή εποχή. Ο όρος αρχαϊκή εποχή προέρχεται από την αρχαιολογία.

Αρχαϊκή τέχνη
Αρχαϊκή εποχή (800 – 479 π.χ.) – η αρχαϊκή τέχνη αποτυπώνετε στους λίθινους ναούς, στα λίθινα αγάλματα, στην κεραμική νεότερη εποχή, βυζαντινή εποχή, ρωμαϊκή εποχή, ελληνική εποχή, κλασσική εποχή, αρχαϊκή εποχή και γεωμετρική εποχή…